• Grundtvigs Kirke

  Grundtvigs Kirkes kororgel,
  København.
  Marcussen & Søn 1940.
  © Jesper Jørgensen.

 • Reformert Kirke

  Reformert Kirke,
  København.
  Daniel Köhne 1878.
  © Den Danske Orgelregistrant.

ORGELBYGGERENS MINDEFOND

Johan Otto Wroblewskis Fond er grundlagt til minde om den indvandrede polske orgelbygger Daniel Wroblewsky (1744-1818).
Fonden har siden 1990 ydet finansiel støtte til mere end 100 restaureringer af bevaringsværdige pibeorgler

Fonden

Daniel Wroblewsky blev født 29. maj 1744 i Lieshoewen, provinsen Lyck, kongeriget Preussen (det nuværende Polen). Det skyldtes et rent tilfælde, at Wroblewsky etablerede sig som orgelbygger i Danmark. Som nyuddannet orgelbyggersvend arbejdede han nogen tid her i landet…

Støtte

J.O. Wroblewskis Fond støtter i første række restaurering af musikalsk og antikvarisk værdifulde pibeorgler. Læs om hvilke muligheder for støtte fonden giver og hvilke kriterierer der støttes ud fra.

Projekter

J. O. Wroblewskis Fond har igennem årene støttet en lang række restaureringer af bevaringsværdige kirkeorgler i Danmark og de tidligere danske områder i Nordatlanten. Vi har udvalgt en række projekter, som repræsenterer et bredt udsnit af de støttede projekter…

KONTAKT OS

Ansøgning om støtte foretages via ansøgningsformularen. KLIK HER!.
Fonden kan endvidere kontaktes via e-mail eller ved henvendelse på telefon +45 3332 2012