• Nikolaj Kunsthal

  Nikolaj Kunsthal,
  København.
  Marcussen & Søn 1930.
  © Bo Seedorff.

 • Frederiksborg Slotskirke

  Frederiksborg Slotskirke.
  Esaias Compenius 1610.
  © Bo Seedorff.

FONDENS FORMÅL

J.O. Wroblewskis Fond støtter i første række restaurering af musikalsk og antikvarisk værdifulde pibeorgler.
I ganske særlige tilfælde ydes der dog også støtte til andre kulturelle, navnlig kirkelige, formål,
der sigter mod bevaring af gammel dansk kultur i almenvellets interesse.

HISTORIEN

Historien om Johan Otto Wroblewskis Fond begynder helt tilbage i 1700tallet med en polsk orgelbygger
og hans skæbnesvangre møde med en tyvagtig drager. Nedenfor kan du læse, hvordan en fjern efterkommer
mere end 200 år senere beslutter at ære orgelbyggerens liv og virke med en fond.

Daniel-Wroblewsky_Historie

Orgelbyggeren

Daniel Wroblewsky blev født 29. maj 1744 i Lieshoewen, provinsen Lyck, kongeriget Preussen (det nuværende Polen). Det skyldtes et rent tilfælde, at Wroblewsky etablerede sig som orgelbygger i Danmark. Som nyuddannet orgelbyggersvend arbejdede han nogen tid her i landet; herfra skulle rejsen efter planen fortsættes med skib til England, men sådan skulle det ikke gå. Før skibets afgang stod han på Københavns Toldbod og ventede utålmodigt på den drager, der havde påtaget sig at transportere hans bagage, men denne dukkede aldrig op. Med ét slag var den unge håndværker således berøvet de fleste af sine ejendele, heriblandt det uundværlige orgelbyggerværktøj, og afrejsen til England måtte opgives. Takket være behjertede menneskers understøttelse lykkedes det ham imidlertid at komme på fode igen; han etablerede eget orgelbyggeri i hovedstaden og arbejdede sig efterhånden op til at blive fagets førende mester i landet.

Johan Otto Wroblewski

Johan Otto Wroblewski blev født i 1899 som søn af Louis Felix Wroblewski (orgelbyggerens oldebarn) og Johanna Ernestine Christine Wroblewski (født Olsen). Han blev bankuddannet i USA og Danmark og fik ansættelse i Handelsbanken. J.O. Wroblewski var en flittig og sparsommelig person med et veludviklet talent for aktieinvestering. Han anbragte blandt andet en stor del af sine opsparede midler i de A.P. Møller-papirer, der den dag i dag udgør grundstammen i fondens formue. Wroblewski var ugift og levede en stilfærdig og tilbagetrukken tilværelse, hvilket i nogen grad stod i kontrast til bopælen på en af byens absolut livligste adresser, Nyhavn 5. I sine sidste leveår blev han desværre blind og måtte flytte på et blindehjem. Han døde i 1989 i en alder af 90 år.

Fondens grundlæggelse

Da J.O. Wroblewski ingen direkte arvinger havde, valgte han – til ære for sin tipoldefar – at anbringe sin ikke ubetydelige formue i to fonde, der hver på deres måde understøtter orglets verden: 1) Johan Otto Wroblewskis Fond, der som hovedformål har bevaring af historiske orgler, og 2) Johan Otto Wroblewski’s Legatfond, der i første række giver støtte til blinde og svagsynede organiststuderende, organister og andre musikere – med henblik på uddannelse, efteruddannelse og studieophold. Disse to fonde, der af og til bliver forvekslet, har i øvrigt intet med hinanden at gøre.

KONTAKT OS

Ansøgning om støtte foretages via ansøgningsformularen. KLIK HER!.
Fonden kan endvidere kontaktes via e-mail eller ved henvendelse på telefon +45 3332 2012